Vajad abi?

Iga rakendus vajab tõrgeteta toimimiseks uuendamist ja muudatusi. Sujuva töö tagamiseks võtame endale vastutuse kogu IT lahenduse eest.

Ärirakenduste haldus

Ärirakenduste haldus kätkeb endas rakenduse käitamise, hooldus, halduse ja uuendamise kogu rakenduse elutsükli jooksul. Ärirakenduste haldus kasutab parimaid tavasid, tehnikaid ja protseduure, et arendatud rakendus toimiks optimaalselt, tulemuslikult ning tõhusalt läbi ettevõtte ja selle IT taristu.

Teenus keskendub rakenduste põhiliste funktsioonide tagamisele, tellimuse-põhistele tegevustele, rakenduse versiooniuuenduste hindamisele ja paigaldamisele ning kokkulepitud käideldavus-, taastatavus- ja jõudlusparameetrite täitmisele. Ärirakenduste halduse lahutamatuks osaks on rakenduse monitooring, mille puhul jälgime rakenduse jõudlust, mõõtes komponentide töökiirust, vasteaegu päringutele, andmebaasipäringute vasteaegu ja teiste liidestatud rakenduste vasteaegu. Samuti monitoorime rakenduse kasutatavust lõppkasutaja seisukohast mõõdetuna alates kasutaja veebilehitsejast. Logide jälgimine on vajalik juhul kui rakenduse jõudluse jälgmine ei tuvasta vigu või kui jõudluse jälgimine ei anna piisavalt täpseid tulemusi.

Võta ühendust